วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ ๒ (กรรมฐาน ๑๖ ก.ค. ๖๐)

๑๖ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ ๒
600716_04_กรรมฐานเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ๒.mp3