วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทำให้พ้นทุกข์(กรรมฐาน ๑๕ ก.ค. ๖๐)

๑๕ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทำให้พ้นทุกข์
600715_08_กรรมฐานมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทำให้พ้นทุกข์.mp3