วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การผูกเชือกสามปม(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๖๐)

๓๐ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการผูกเชือกสามปม
600730_07_ปกิณกะธรรมการผูกเชือกสามปม.mp3