วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พุทธานุภาพจะปกป้องคนมีศีล(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ค. ๖๐)

๒ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพจะปกป้องคนมีศีล
600702_05_ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพจะปกป้องคนมีศีล.mp3