วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การถวายทานในพระศาสนาและงานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ค. ๖๐)

๑ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนาและงานสาธารณประโยชน์
600701_03_ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนาและงานสาธารณประโยชน์.mp3