วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การทำให้เห็นคุณของพระรัตนตรัยมากกว่าสิ่งอื่น(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.ค. ๖๐)

๒๘ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทำให้เห็นคุณของพระรัตนตรัยมากกว่าสิ่งอื่น
600728_09_ปกิณกะธรรมการทำให้เห็นคุณของพระรัตนตรัยมากกว่าสิ่งอื่น.mp3