วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อธิษฐานจิตในการหล่อพระ(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๖๐)

๘ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระ
600708_08_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระ.mp3