วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พระธรรมวินัย(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ค. ๖๐)

๒๓ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระธรรมวินัย
600723_06_ปกิณกะธรรมพระธรรมวินัย.mp3