วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาของหลวงปู่ปาน(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ค. ๖๐)

๒๒ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระเมตตาของหลวงปู่ปาน
600722_01_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของหลวงปู่ปาน.mp3