วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๖๐)

๘ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง
600708_09_ปกิณกะธรรมคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง.mp3