วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ปัญญาในการให้ และสัจจะบารมี(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.ค. ๖๐)

๒๑ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมปัญญาในการให้ และสัจจะบารมี
600721_01_ปกิณกะธรรมปัญญาในการให้และสัจจะบารมี.mp3