วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สาวกพูดตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.ค. ๖๐)

๒๘ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมสาวกพูดตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น
600728_11_ปกิณกะธรรมสาวกพูดตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น.mp3