วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การแยกกายกับจิตในห้องพุทธคุณ(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๖๐)

๓๐ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการแยกกายกับจิตในห้องพุทธคุณ
600730_01_ปกิณกะธรรมการแยกกายกับจิตในห้องพุทธคุณ.mp3