วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ไม่ตามนึกถึงผลกรรมที่ทำมา(กรรมฐาน ๒๙ ก.ค. ๖๐)

๒๙ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ไม่ตามนึกถึงผลกรรมที่ทำมา
600729_07_กรรมฐานมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่ตามนึกถึงผลกรรมที่ทำมา.mp3