วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รักษาจิตให้สงบด้วยการมีใจถือบวช(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ค. ๖๐)

๑ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมรักษาจิตให้สงบด้วยการมีใจถือบวช
600701_07_ปกิณกะธรรมรักษาจิตให้สงบด้วยการมีใจถือบวช.mp3