วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ทำความดีด้วยศรัทธาพร้อมสหธรรมิกพาให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ค. ๖๐)

๒๙ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยศรัทธาพร้อมสหธรรมิกพาให้ถึงมรรคผล
600729_08_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยศรัทธาพร้อมสหธรรมิกพาให้ถึงมรรคผล.mp3