วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

บุคคลที่บรรลุธรรมได้ต้องถึงความพร้อมในวันเข้าพรรษา(เทศน์ ๙ ก.ค. ๖๐)

๙ ก.ค. ๖๐-เทศน์บุคคลที่บรรลุธรรมได้ต้องถึงความพร้อมในวันเข้าพรรษา
600709_03_เทศน์บุคคลที่บรรลุธรรมได้ต้องถึงความพร้อมในวันเข้าพรรษา.mp3