วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๙ เม.ย. ๖๐)

๙ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600409_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3