วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560

ศรัทธาจริต และศีลรักษา(กรรมฐาน ๒๓ เม.ย. ๖๐)

๒๓ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานศรัทธาจริต และศีลรักษา
600423_05_กรรมฐานศรัทธาจริตและศีลรักษา.mp3