วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560

การละวิจิกิจฉาลังเลสงสัยทำให้เกิดมรรคผล(เทศน์ ๙ เม.ย. ๖๐)

๙ เม.ย. ๖๐-เทศน์การละวิจิกิจฉาลังเลสงสัยทำให้เกิดมรรคผล
600409_03_เทศน์การละวิจิกิจฉาลังเลสงสัยทำให้เกิดมรรคผล.mp3