วันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2560

บวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ในการปฏิบัติพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๖๐)

๑๕ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ในการปฏิบัติพระกรรมฐาน
600415_05_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ในการปฏิบัติพระกรรมฐาน.mp3