วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

บวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์เพื่อการปฏิบัติพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๒๙ เม.ย. ๖๐)

๒๙ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์เพื่อการปฏิบัติพระกรรมฐาน
600429_05_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์เพื่อการปฏิบัติพระกรรมฐาน.mp3