วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

บวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ในการปฏิบัติพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๒๒ เม.ย. ๖๐)

๒๒ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ในการปฏิบัติพระกรรมฐาน
600422_05_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ในการปฏิบัติพระกรรมฐาน.mp3