วันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2560

ผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยจึงจะปฏิบัติให้ถึงมรรคผลได้(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๖๐)

๑๕ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยจึงจะปฏิบัติให้ถึงมรรคผลได้
600415_11_ปกิณกะธรรมผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยจึงจะปฏิบัติให้ถึงมรรคผลได้.mp3