วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560

การนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๒๓ เม.ย. ๖๐)

๒๓ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
600423_04_ปกิณกะธรรมการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์.mp3