วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2560

การถวายทานในพระศาสนาอุทิศให้ผู้ล่วงลับ(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๐)

๑๓ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนาอุทิศให้ผู้ล่วงลับ