วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๒ เม.ย. ๖๐)

๒๒ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600422_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3