วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2560

ใคร่ครวญกายคตาแยกจิตกับกายเพื่อเอาจิตเกาะพระนิพพาน(กรรมฐาน ๑๓ เม.ย. ๖๐)

๑๓ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานใคร่ครวญกายคตาแยกจิตกับกายเพื่อเอาจิตเกาะพระนิพพาน