วันศุกร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560

อานุภาพของการฝึกเต็มกำลัง(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๐)

๑๔ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมอานุภาพของการฝึกเต็มกำลัง
600414_14_ปกิณกะธรรมอานุภาพของการฝึกเต็มกำลัง.mp3