วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

ผู้มีศีลเศร้าหมองพึงขอขมาพระรัตนตรัยก่อนการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๒ เม.ย. ๖๐)

๒๒ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้มีศีลเศร้าหมองพึงขอขมาพระรัตนตรัยก่อนการปฏิบัติ
600422_14_ปกิณกะธรรมผู้มีศีลเศร้าหมองพึงขอขมาพระรัตนตรัยก่อนการปฏิบัติ.mp3