วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560

กำลังใจในการตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหาน(ปกิณกะธรรม ๘ เม.ย. ๖๐)

๘ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหาน
600408_15_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหาน.mp3