วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2560

หลักปฏิบัติก่อนเจริญพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๐)

๑๓ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมหลักปฏิบัติก่อนเจริญพระกรรมฐาน
600413_09_ปกิณกะธรรมหลักปฏิบัติก่อนเจริญพระกรรมฐาน.mp3