วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2560

เราเป็นบุคคลคนเดียว มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(กรรมฐาน ๑๓ เม.ย. ๖๐)

๑๓ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานเราเป็นบุคคลคนเดียว มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
600413_10_กรรมฐานเราเป็นบุคคลคนเดียวมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3