วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560

อานุภาพความเมตตาต่อผู้อื่น(ปกิณกะธรรม ๙ เม.ย. ๖๐)

๙ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมอานุภาพความเมตตาต่อผู้อื่น
600409_07_ปกิณกะธรรมอานุภาพความเมตตาต่อผู้อื่น.mp3