วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

ใคร่ครวญความจริงทำจิตให้สงบก่อนภาวนา(กรรมฐาน ๒๙ เม.ย. ๖๐)

๒๙ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานใคร่ครวญความจริงทำจิตให้สงบก่อนภาวนา
600429_11_กรรมฐานใคร่ครวญความจริงทำจิตให้สงบก่อนภาวนา.mp3