วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560

การนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าย่อมเป็นสุข(เทศน์ ๑๖ เม.ย. ๖๐)

๑๖ เม.ย. ๖๐-เทศน์การนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าย่อมเป็นสุข
600416_03_เทศน์การนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าย่อมเป็นสุข.mp3