วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

ใคร่ครวญทบทวนตามคำพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์(กรรมฐาน ๒๑ เม.ย. ๖๐)

๒๑ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานใคร่ครวญทบทวนตามคำพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
600421_02_กรรมฐานใคร่ครวญทบทวนตามคำพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์.mp3