วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

ผู้ทรงความเมตตาจึงจะเข้าใจพระธรรมความจริงและถึงมรรคผลได้โดยง่าย(เทศน์ ๒๙ เม.ย. ๖๐)

๒๙ เม.ย. ๖๐-เทศน์ผู้ทรงความเมตตาจึงจะเข้าใจพระธรรมความจริงและถึงมรรคผลได้โดยง่าย
600429_03_เทศน์ผู้ทรงความเมตตาจึงจะเข้าใจพระธรรมความจริงและถึงมรรคผลได้โดยง่าย.mp3