วันศุกร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560

หัวใจพระกรรมฐานไม่เบียดเบียนอยากได้ของใคร(กรรมฐาน ๑๔ เม.ย. ๖๐)

๑๔ เม.ย. ๖๐-หัวใจพระกรรมฐานไม่เบียดเบียนอยากได้ของใคร
600414_07_กรรมฐานหัวใจพระกรรมฐานไม่เบียดเบียนอยากได้ของใคร.mp3