วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๙ เม.ย. ๖๐)

๒๙ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600429_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3