วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

วิชาชีพที่ต้องเสียสละ(ปกิณกะธรรม ๑๒ เม.ย. ๖๐)

๑๒ เม.ย. ๖๐-ปกิณธรรมวิชาชีพที่ต้องเสียสละ
600412_03_ปกิณกะธรรมวิชาชีพที่ต้องเสียสละ.mp3