วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560

เตรียมความพร้อมก่อนมาปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๙ เม.ย. ๖๐)

๙ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมเตรียมความพร้อมก่อนมาปฏิบัติ
600409_08_ปกิณกะธรรมเตรียมความพร้อมก่อนมาปฏิบัติ.mp3