วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

จิตตั้งมั่นมีที่เกาะที่ไปหรือยัง(ปกิณกะธรรม ๒๘ เม.ย. ๖๐)

๒๘ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมจิตตั้งมั่นมีที่เกาะที่ไปหรือยัง
600428_01_ปกิณกะธรรมจิตตั้งมั่นมีที่เกาะที่ไปหรือยัง.mp3