วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

ความสำรวมในศีลเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติ

๒๒ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความสำรวมในศีลเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติ
600422_12_ปกิณกะธรรมความสำรวมในศีลเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติ.mp3