วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

นักปฏิบัติพึงวิรัติการปฏิบัติในทานศีลภาวนา(ปกิณกะธรรม ๒๒ เม.ย. ๖๐)

๒๒ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมนักปฏิบัติพึงวิรัติการปฏิบัติในทานศีลภาวนา
600422_09_ปกิณกะธรรมนักปฏิบัติพึงวิรัติการปฏิบัติในทานศีลภาวนา.mp3