วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2560

ตั้งจิตให้แน่วแน่ก่อนเจริญพระกรรมฐาน ไม่กังวลอาการของร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๐)

๑๓ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมตั้งจิตให้แน่วแน่ก่อนเจริญพระกรรมฐาน ไม่กังวลอาการของร่างกาย
600413_11_ปกิณกะธรรมตั้งจิตให้แน่วแน่ก่อนเจริญพระกรรมฐานไม่กังวลอาการของร่างกาย.mp3