วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

บุคคลที่มีศีลรักษาจะเข้าถึงธรรมได้ง่าย(ปกิณกะธรรม ๒๙ เม.ย. ๖๐)

๒๙ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมบุคคลที่มีศีลรักษาจะเข้าถึงธรรมได้ง่าย
600429_09_ปกิณกะธรรมบุคคลที่มีศีลรักษาจะเข้าถึงธรรมได้ง่าย.mp3