วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560

การวางอารมณ์นักปฏิบัติ(กรรมฐาน ๑๖ เม.ย. ๖๐)

๑๖ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานการวางอารมณ์นักปฏิบัติ
600416_05_กรรมฐานการวางอารมณ์นักปฏิบัติ.mp3