วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๖ เม.ย. ๖๐)

๑๖ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600416_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3