วันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2560

การบังสุกุลและถวายทานแด่ผู้มีคุณที่ล่วงลับ(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๖๐)

๑๕ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการบังสุกุลและถวายทานแด่ผู้มีคุณที่ล่วงลับ
600415_04_ปกิณกะธรรมการบังสุกุลและถวายทานแด่ผู้มีคุณที่ล่วงลับ.mp3